Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 104

Geneza powstania

13 marzec 2009 Dział: Informacje Napisane przez 

Została powołana do życia aktem notarialnym 16 grudnia 2003 roku. Stworzenie Fundacji ARS wynika z przeświadczenia o spadku wartości kulturalnych, braku uczestnictwa w życiu kulturalnym i oświatowym społeczeństwa, zaniku autorytetów i konsumpcyjnym podejściu do życia. 

Brak możliwości samorealizacji młodych i dostatecznej opieki i wsparcia powoduje bezpowrotną stratę wielu talentów. Statutowym celem Fundacji jest promowanie twórczości, a w szczególności twórczości społeczeństwa miasta Poznania i Wielkopolski oraz pomoc młodym szczególnie uzdolnionym w różnych dziedzinach sztuki, z uwzględnieniem twórczości literackiej, muzycznej, malarstwa i rzeźby.

W wyniku działalności Fundacji chcemy promować nasz region w kraju i za jego granicami, brać czynny udział w edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych oraz stworzenie warunków do wpływania na rozwój intelektualny społeczeństwa. Ponadto chcemy propagować działalność na rzecz ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego. Wszystkie te cele chcemy osiągać zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organizacje krajowe, międzynarodowe i Unię Europejską. Cele Fundacji będą realizowane poprzez organizowanie i finansowe wspieranie krajowych i międzynarodowych imprez kulturalnych, szkoleń, konferencji, koncertów, wernisaży i projektów edukacyjnych.

Pomimo krótkiego czasu działalności Fundacja patronowała i wspierała finansowo liczne projekty artystyczne, które wniosły nowe spojrzenie i energię do poznańskiego środowiska kulturalnego.

Działalność Fundacji ARS jest możliwa dzięki współpracy z poznańskim środowiskiem artystycznym, nawiązała ona bowiem kontakty z artystami różnych dziedzin: plastykami, muzykami, fotografikami i literatami. Na stałe współpracuje z Poznańskim Oddziałem ZPAP, Klubem - Galerią ZAK (tętniącym życiem artystycznym pubem o niepowtarzalnym klimacie znajdującym się w piwnicach kamienicy starego Poznania). 

Chęć do współpracy z Fundacją ARS wykazali również studenci Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Ich działalność będzie wspierana przez Fundację. Fundacja rozpoczęła współpracę zagraniczną. W krajach Europy Zachodniej naszym przedstawicielem i honorowym członkiem jest Pani Ewa Lebeau. Obecnie trwają prace nad kształtem tej współpracy. Fundacja ARS poprzez swoją działalność chce odgrywać znaczącą rolę w życiu artystycznym i kulturalnym społeczeństwa, wnosząc w nie nowy powiew i energię.

Dzięki podejmowaniu nowych inicjatyw chcemy trafiać do różnych środowisk społecznych i grup wiekowych. Nasze programy będą adresowane do uzdolnionych chorych, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych i osieroconych, osób pochodzących z rodzin patologicznych, środowisk wiejskich, do tych środowisk gdzie rozwój i pielęgnowanie talentów jest znacznie trudniejsze. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje więc pomoc tym, którzy jej oczekują, a nie znajdują możliwości do rozwoju i realizacji swojej twórczości. Naszym celem jest więc obejmowanie opieką utalentowanych artystycznie.

Więcej w tej kategorii: « Kontakt Statut Fundacji ARS »

Darczyńcy

Partnerzy