Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 104

Zarząd Fundacji ARS

13 marzec 2009 Dział: Informacje Napisane przez 

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i dwóch członków, a powoływany jest przez Fundatora na czas nieoznaczony. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a szczególności uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych, sprawowanie zarządu majątkiem, sporządzanie sprawozdań z działalności, tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych, powoływanie Biur Regionalnych - działających poza jej siedzibą, powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych, ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.

Zarząd Fundacji ARS:
Edyta Piątek

magister pedagogiki pracy, trener, doradca oraz wykładowca. Zajmuje się procesami komunikacyjnymi, adaptacyjnymi, normami postępowania i konfliktami pojawiającymi się w życiu osobistym zawodowym i społecznym. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Jako doradca i ekspert w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych i współpracowała z ponad trzystoma firmami z województwa wielkopolskiego. Projektowała i prowadziła badania środowiska pracy i kultury organizacyjnej. Jako manager zarządzający zdobywała doświadczenie w organizacjach współpracujących z biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych. Obecnie studentka na ostatniego roku kierunku Psychologia kliniczna na SWPS w Poznaniu, oraz słuchaczka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Aleksandra Dmitrzak

mgr kulturoznawstwa oraz mgr dziennikarstwa  Uniwersyt im. Adama Mickiewicza. Rzecznik prasowy i koordynator programowy Fundacji Ars. Pomysłodawca wielu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Miasta Poznania. Organizator akcji społecznych, pikników charytatywnych oraz warsztatów edukacyjnych. Posiada pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków publicznych.  Kierownik organizowanych przez Fundację Półkolonii letnich i zimowych. W swojej prau udowadnia,  jak wielkie znaczenie ma edukacja dzieci i młodzieży, integracja społeczna oraz współraca międzysektorowa w realizacji projektów prospołecznych.

Piotr Zyznawski

Fundator Fundajci Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars

 

Więcej w tej kategorii: « Rada Nadzorcza Fundacji ARS

Darczyńcy

Partnerzy