Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 106
Darowizny od osób fizycznych: Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),    - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,  - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. przekazane na cele kultu religijnego…
Fundacja Ars to przede wszystkim ludzie. To dzieci, które rozwijają swoje talenty na warsztatach, rodziny bawiące się na Poznańskim Pikniku, artyści wystawiający w siedzibie fundacji swoje prace, to poznaniacy i turyści wspólnie przeżywający Noc Kupały, to każdy z Was kto uczestniczy w organizowanych przez fundację wydarzeniach. Fundacja to ludzie, którzy ją tworzą, w tym - w ogromnej mierze - wolontariusze, ofiarujący swój cenny czas i zaangażowanie. Fundację tworzycie także Wy, osoby o wrażliwych duszach, którzy indywidualnie lub jako przedsiębiorcy wspieracie jej działania. 

Darczyńcy

Partnerzy