Poznański Przegląd Twórczości Seniorów

17 październik 2017 Dział: Aktualności Napisała 

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki Ars wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania organizuje Poznański Przegląd Twórczości Seniorów. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wstęp na koncerty jest wolny.

Wydarzenie jest elementem projektu Senioralni Poznań, którego partnerem jest Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 

Przegląd odbędzie się 21 października 2017 w Sali Koncertowej w Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu w godzinach 12:30 - 18:20

Taki przegląd organizowany jest w Poznaniu po raz pierwszy. Adresowany jest do senioralnych zespołów wokalnych i chórów z terenu Poznania działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, parafiach i w wielu innych środowiskach.

Prezentacje zespołów odbędą się w dwóch kategoriach: zespoły wokalne (jednogłosowe) i chóry. Do przeglądu zakwalifikowało się 15 zespołów, a co za tym idzie na scenie zaprezentuje swój talent i pasję ponad 190 Seniorów.

Przegląd nie ma charakteru konkursu a celem wydarzenia są:

· Prezentacja aktywności twórczej poznańskich Seniorów,

· Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy poznańskimi seniorami, instruktorami i animatorami działalności kulturalnej,

· Integracja przez sztukę, umożliwiającą czynne włączenie się do życia społecznego.

· Promowanie aktywnego i twórczego stylu życia wśród poznańskich Seniorów.

 

Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się wpisać takie wydarzenia na stałe w kalendarz poznańskich imprez.

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorem wydarzenia ze strony Fundacji Ars jest:

Pani Edyta Piątek

Prezes Fundacji Ars

tel 793 404 024

Darczyńcy

Partnerzy