Poznański Przegląd Twórczości Seniorów

08 wrzesień 2017 Dział: Aktualności Napisała 

Fundacja ARS zaprasza senioralne chóry i zespoły wokalne do udziału w Poznańskim Przeglądzie Twórczości Seniorów.

Przegląd odbędzie się 21 października 2017 w Sali Koncertowej w Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Przegląd adresowany jest do senioralnych zespołów wokalnych i chórów z terenu Poznania działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, parafiach i w wielu innych środowiskach.

Prezentacje zespołów odbędą się w dwóch kategoriach: zespoły wokalne (jednogłosowe) i chóry

Celem przeglądu jest:

Prezentacja aktywności twórczej poznańskich Seniorów,
Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy poznańskimi seniorami, instruktorami i animatorami działalności kulturalnej,
Integrację przez sztukę, umożliwiającą czynne włączenie się do życia społecznego.
Promowanie aktywnego i twórczego stylu życia wśród poznańskich Seniorów.

Czas zarezerwowany na realizację przeglądu to przedział od 10.00 do 20.00.

Dokładny czas zostanie określony po zamknięciu listy uczestniczących zespołów.

Poniżej znajdują się karta zgłoszenia i regulamin. Zapraszamy do zapisów! Zgłoszenia przyjmujemy do 29 września lub zamknięcia listy uczestników. 

Darczyńcy

Partnerzy